logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

RAS01 Aktívne subkontinentálne vrchoviská

Zväz: Sphagnion medii, trieda: Oxycocco-Sphagnetea
Vrchoviskové rašelinisko s typickými bultami rašeliníkov (Sphagnum) a ploníkov (Polytrichum). Aspekt vytvára páperník pošvatý(Eriophorum vaginatum)
Podtatranská brázda, Zuberec, PR Medzi bormi, (820 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.6.2009
Zväz: Sphagnion medii, trieda: Oxycocco-Sphagnetea
Vrchoviskové rašelinisko s dominanciou páperníka pošvatého (Eriophorum vaginatum)
Horehronské podolie, Telgárt, (920 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.5.2009
Asociácia: Eriophoro vaginati-Sphagnetum recurvi, zväz: Sphagnion medii, trieda: Oxycocco-Sphagnetea
Typické tatranské vrchovisko vzniknuté zazemnením niekdajšieho plesa v aspekte s páperníkom pošvatým (Eriophorum vaginatum)
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, (1340 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 21.6.2005
Zväz: Oxycocco-Empetrion hermaphroditi, trieda: Oxycocco-Sphagnetea
Vrchoviskové rašelinisko s dominantným rojovníkom močiarnym (Ledum palustre)
Podtatranská brázda, Zuberec, PR Medzi bormi, (820 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.6.2009
Zväz: Oxycocco-Empetrion hermaphroditi, trieda: Oxycocco-Sphagnetea
Suchší typ vrchoviskového rašeliniska s prevahou kríčkovitých chamaefytov - rojovníka močiarneho (Ledum palustre) a brusnice barinnej (Vaccinium uliginosum)
Oravská kotlina, PR Rudné, (760 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.6.2009
Zväz: Oxycocco-Empetrion hermaphroditi, trieda: Oxycocco-Sphagnetea
Na vrchoviskovom rašelinisku sa v jesennom aspekte vyfarbujú listy brusnice barinnej (Vaccinium uliginosum) do červena
Oravská kotlina, NPR Klinské rašelinisko, (630 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.10.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007