logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

RAS10 Karpatské travertínové slatiny s halofytmi

Zväz: Halo-Trichophorion pumili, trieda: Festuco-Puccinellietea
Ojedinelé ružice druhu hadomor maloúborový (Scorzonera parviflora) v poraste skorocelu prímorského (Plantago maritima) na travertínovej kope
Hornádska kotlina, Sivá Brada, (410 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.6.2008
Zväz: Halo-Trichophorion pumili, trieda: Festuco-Puccinellietea
V blízkosti výveru minerálnej vody sa usádzajú vrstvičky travertínu, kde nachádzajú vhodné stanovište viaceré halofyty ako páperec nízky (Trichophorum pumilum), barička prímorská (Triglochin maritima) alebo ostrica vzdialená (Carex distans)
Liptovská kotlina, PP Bešeňovské travertíny, (520 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.6.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007