logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

RAS06 Prechodné rašeliniská a trasoviská

Asociácia: Carici rostratae-Sphagnetum apiculati, zväz: Sphagno-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Oligotrofné prameniskové rašelinisko
Poľana, Hrochoť, PR Jelšovec, (550 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 8.6.2004
Zväz: Sphagno-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), druh typický pre porasty slatín s nízkym obsahom uhličitanov
Poľana, Hrochoť, PR Jelšovec
Foto: Richard Hrivnák, 8.6.2004
Zväz: Sphagno-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Iniciálne štádium vzniku vrchoviska v subalpínskom stupni Vysoké Tatry s páperníkom pošvatým (Eriophorum vaginatum)
Vysoké Tatry, Temnosmrečinská dolina, (1690 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 11.8.2004
Zväz: Sphagno-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Porasty páperníkov pošvatých (Eriophorum vaginatum) s bultami ploníkov (Polytrichum sp.) narastajúce na slatine s nízkym obsahom báz
Oravská kotlina, Slaná Voda, (770 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 5.7.2005
Zväz: Sphagno-Caricion canescentis, trieda: Scheuchzerio-Caricetea fuscae
Jesenný aspekt prechodného oligotrofného rašeliniska s bultami ploníkov (Polytrichum sp.), ktoré sú lemované hustým porastom hradzavočervených výtrusnic.
Oravská kotlina, Slaná Voda, (770 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.9.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007