logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

RAS04 Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy

Zväz: Sphagnion medii, trieda: Oxycocco-Sphagnetea
Vrchovisko degradované vplyvom odvodnenia. Nedostatok zrážok spôsobuje obnaženie rašliny, ktorá pomaly zarastá páperníkom pošvatým (Eriophorum vaginatum) a vresom obyčajným (Calluna vulgaris)
Oravská kotlina, Suchá hora, v blízkosti PR Rudné, (760 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.6.2009
Zväz: Sphagnion medii, trieda: Oxycocco-Sphagnetea
Veľké plochy obnaženej rašeliny v území ovplyvnenom poklesnutou hladinou podzemnej vody vplyvom odvodnenia porastá páperník pošvatý (Eriophorum vaginatum) a vres obyčajný (Calluna vulgaris)
Oravská kotlina, Suchá hora, v blízkosti PR Rudné, (760 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.6.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007