logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

KRO01 Vresoviská

Asociácia: Euphorbio cyparissiae-Callunetum vulgaris, zväz: Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris, trieda: Calluno-Ulicetea
Vresovisko v mozaike s teplomilnými dubinami, v podraste vresu rastie ostrica vresovisková (Carex ericetorum)
Borská nížina, Mikulášov, (227 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 2.9.2006
Asociácia: Genisto pilosae-Callunetum, zväz: Euphorbio cyparissiae-Callunion vulgaris, trieda: Calluno-Ulicetea
Vresovisko na kyslých kremencoch a plytkých skeletnatých rankroch s dominantným vresom obyčajným (Calluna vulgaris). Prízemné poschodie tvorí ploník chĺpkatý (Polytrichum piliferum)
Tribeč, kremencová hôrka Drža (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.8.2006
Asociácia: Genisto pilosae-Callunetum, zväz: Genistion, trieda: Calluno-Ulicetea
Vresovisko v neskoroletnom aspekte s dominantným vresom obyčajným (Calluna vulgaris)
Tribeč, Žirany (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.9.2005
Asociácia: Genisto pilosae-Callunetum, zväz: Genistion, trieda: Calluno-Ulicetea
Monodominantné porasty vresu obyčajného (Calluna vulgaris) v neskoroletnom kvitnúcom aspekte
Tribeč, NPR Hrdovická (450 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 5.9.2010
Asociácia: Vaccinio-Callunetum vulgaris, zväz: Genisto pilosae-Vaccinion, trieda: Calluno-Ulicetea
Kríčkovité spoločenstvo s vresom obyčajným (Calluna vulgaris), brusnicou obyčajnou (Vaccinium vitis-idaea) a čučoriedkou obyčajnou (V. myrtillus) na kyslom substráte sericiticko-grafitických fylitov
Volovské vrchy, Volovec-Skalisko, (1290 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 31.8.2008
Asociácia: Rubo plicati-Sarothamnetum, zväz: Sarothamnion scoparii, trieda: Franguletea
Monodominantné krovité porasty na kremencoch v kvitnúcom aspekte prútnatca metlovitého (Sarothamnus scoparius)
Tribeč, Solčiansky háj, (383 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 25.5.2005
Asociácia: Peucedano-Sarothamnetum, zväz: Sarothamnion scoparii, trieda: Franguletea
Prútnatec metlovitý (Sarothamnus scoparius) porastá vresoviská na viatych pieskoch Záhoria spolu s vresom a početnými subatlantickými a boreokontinetálnymi druhmi
Borská nížina, Malacky, Krížnica, (199 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 25.5.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007