logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

KRO07 Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch riek

Zväz: Salicion triandrae, trieda: Salicetea purpureae
Krovinaté vŕby lemujúce brehy Hrona
Horehronské podolie, Závadka nad Hronom
Foto: Milan Valachovič, september 2005
Asociácia: Salicetum triandrae, zväz: Salicion triandrae, trieda: Salicetea purpureae
Porast vŕby trojtyčinkovej (Salix triandra) na brehu Oravskej priehrady
Oravská kotlina, Námestovo, (600 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 3.8.2016

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007