logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

KRO04 Trnkové kroviny

Asociácia: Ligustro-Prunetum, zväz: Berberidion vulgaris, trieda: Crataego-Prunetea
Slivka trnková chlpatá (Prunus spinosa subsp. dasyphylla) tvorí husté kroviny na opustených pasienkoch
Malé Karpaty, Stupava, Vrchná hora, (280 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13.6.2004
Asociácia: Ligustro-Prunetum, zväz: Berberidion vulgaris, trieda: Crataego-Prunetea
Brest hrabolistý (Ulmus minor) dominuje v krovinných plášťoch dubových lesov
Malé Karpaty, Rohožník, smerom na Vývrat
Foto: Milan Valachovič, 26.7.2005
Asociácia: Ligustro-Prunetum, zväz: Berberidion vulgaris, trieda: Crataego-Prunetea
V podraste vtáčieho zobu (Ligustrum vulgare) a trnky obyčajnej (Prunus spinosa) sa darí tieňomilným a nitrofilným druhom
Muránska planina, Tisovec, Hradová, svah Okrúhlej skaly, (504 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13.6.2008
Asociácia: Ligustro-Prunetum, zväz: Berberidion vulgaris, trieda: Crataego-Prunetea
Trnkové kriačiny sú v čase kvitnutia trnky obyčajnej (Prunus spinosa) v krajine nápadné
Nitrianska niva, Výčapy-Opatovce, (149 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.4.2008
Asociácia: Ligustro-Prunetum, zväz: Berberidion vulgaris, trieda: Crataego-Prunetea
Plošne rozsiahlejšie porasty krovín s trnkou obyčajnou (Prunus spinosa)
Cerová vrchovina, Chrámec, Teplá dolina, (200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.4.2019
Asociácia: Ligustro-Prunetum, zväz: Berberidion vulgaris, trieda: Crataego-Prunetea
Kroviny na medziach lúk a pasienkov vo vyšších polohách tvoria druhy Prunus fruticans (P. spinosa x P. insititia) a vŕba rakytová (Salix caprea)
Kysuce – Turzovská vrchovina, nad Dýbalkou (838 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 8.7.2010
Zväz: Berberidion, trieda: Crataego-Prunetea
Borievka obyčajná (Juniperus communis) tvorí na pasienkoch a vápencových svahoch samostatný biotop KRO02, bežne však rastie v kombinácii s inými krovinami, napr. dráčom obyčajným (Berberis vulgaris) a svíbom krvavým (Swida sanguinea)
Malé Karpaty, Devínska Kobyla, poblíž Waitovho lomu, (230 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 26.8.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007