logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

KRO08 Opadavé subalpínske kroviny

Zväz: Salicion silesiacae, trieda: Betulo carpaticae-Alnetea viridis
Spoločenstvo krovín s vŕbou sliezskou (Salix silesiaca), javorom horským (Acer pseudoplatanus) a podrastom druhov vysokobylinných nív v lavinóznom žľabe
Malá Fatra, Stoh, (1250 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.6.2013
Zväz: Salicion silesiacae, trieda: Betulo carpaticae-Alnetea viridis
Strmý severne orientovaný žľab v subalpínskom stupni porastený spoločenstvom krovín s vŕbou sliezskou (Salix silesiaca) a podrastom druhov vysokobylinných nív, napr. mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae)
Malá Fatra, Stoh, (1250 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.6.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007