logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

KRO02 Borievkové kroviny

Spoločenstvo s Juniperus communis, zväz: Berberidion vulgaris
Na opustené psicové pasienky úspešne preniká borievka obyčajná (Juniperus communis)
Poľana, Príslopy, opustené pasienky, (956 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.8.2004
Spoločenstvo s Juniperus communis, zväz: Berberidion vulgaris
Psicové pasienky s borievkou obyčajnou (Juniperus communis)
Poľana, Príslopy, opustené pasienky, (956 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 14.8.2004
Spoločenstvo s Juniperus communis, zväz: Berberidion vulgaris
Borievka tvorí na vhodných stanovištiach husté porasty
Žiar, Kláštor pod Znievom, Veľká stráň, svah nad dedinou, (570 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 7.8.2004
Spoločenstvo s Juniperus communis, zväz: Berberidion vulgaris
Borievka obyčajná (Juniperus communis), vtáči zob (Ligustrum vulgare) a ďalšie kry postupne zarastajú pasienok pri obci Muráň
Muránska planina, Muráň, smerom na Prednú Horu, (404 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 12.6.2008
Spoločenstvo s Juniperus communis, zväz: Berberidion vulgaris
Rozvolnený porast borievky obyčajnej (Juniperus communis) v mozaike s jarným aspektom xerotermných trávnikov
Slovenský kras, Zádielská dolina, na planine, (450 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.4.2008
Spoločenstvo s Juniperus communis, zväz: Berberidion vulgaris
Riedke porasty borievky obyčajnej (Juniperus communis) v mozaike s xerotermnými porastmi na vápencoch v aspekte s veternicou lesnou (Anemone sylvestris)
Považský Inovec, Záhrada, ÚEV Bočina (230 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.5.2012
Spoločenstvo s Juniperus communis, zväz: Berberidion vulgaris
Na otvorených plochách vápencových a dolomitových svahov sa medzi borievkami vyvinuli xerotermné spoločenstvá s ostricou nízkou (Carex humilis), žltý aspekt vytvára kručinka chlpatá (Genista pilosa)
Považský Inovec, Závada, ÚEV Vinište (380 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.4.2012
Spoločenstvo s Juniperus communis, zväz: Berberidion vulgaris
Bývalé pasienky na andezitovom podloží s roztrúsenými borievkami obyčajnými (Juniperus communis)
Vtáčnik, CHA Ivanov salaš, (900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.6.2007
Spoločenstvo s Juniperus communis, zväz: Berberidion vulgaris
Škrapové polia nad Zádielom zarastajúce borievkou obyčajnou (Juniperus communis) a ružou šípovou (Rosa canina). Z bylín sa xerotermnom spoločenstve sa vyskytujú napr. poniklec veľkokvetý (Pulsatilla grandis) a pakost krvavý (Geranium sanguineum)
Slovenský kras, Zádielská planina (590 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 23.5.2013
Spoločenstvo s Juniperus communis, zväz: Berberidion vulgaris
Porasty borievky v mozaike s xerotermnými spoločenstvami na vápenatom substráte sú druhovo bohaté. V hustejších porastoch pribúdajú ďalšie dreviny, najmä jarabina mukyňová (Sorbus aria), alebo dráč obyčajný (Berberis vulgaris)
Považský Inovec, Podhradie, (490 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007