logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

KRO03 Xerotermné kroviny

Zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Dráč obyčajný (Berberis vulgaris) tvorí rozvoľnené kroviny, v podraste s veternicou lesnou (Anemone sylvestris) a kamienkou modropurpurovou (Lithospermum purpurocaeruleum)
Slovenský kras, Zádielská dolina, nad Zádielom, (400 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.4.2008
Zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Čerešňa mahalebková (Cerasus mahaleb), ruža šípová (Rosa canina), jaseň mannový (Fraxinus ornus) a pokrútené duby cerové (Quercus cerris) tvoria základ teplomilných krovín lemujúcich hrany kaňonu Hlboča
Malé Karpaty, Smolenice, Hlboča, (320 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 31.05.2008
Asociácia: Prunetum fruticosae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Kroviny s čerešňou krovitou (Cerasus fruticosa) lemujú xerotermné porasty triedy Festuco-Brometea
Podunajská nížina, PR Drieňová hora, (225 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.5.2008
Asociácia: Prunetum fruticosae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Kroviny s čerešňou krovitou (Cerasus fruticosa) nad čebovskými vinohradmi
Krupinská planina, Čebovce (320 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 21. 5. 2013
Asociácia: Prunetum fruticosae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Poliehavá čerešňa krovitá (Cerasus fruticosa) na pasienkoch nad Kečovom
Slovenský kras, Kečovo (430 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 22.5.2013
Asociácia: Prunetum tenellae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Xerotermné kroviny s mandľou nízkou (Amygdalus nana)
Podunajská nížina, PR Vršok, (220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.4. 1996
Asociácia: Prunetum tenellae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Rozsiahle porasty mandle nízkej (Amygdalus nana) na spraši v kvitnúcom aspekte
Podunajská nížina, PR Drieňová hora (226 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.4.2009
Asociácia: Waldsteinio geoidis-Spiraeetum mediae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Spoločenstvo teplomilných krovín na andezitovom podloží s tavoľníkom prostredným (Spiraea media) a ružou bedrovníkovou (Rosa pimpinellifolia)
Štiavnické vrchy, PR Kojatín, (637 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2008
Asociácia: Waldsteinio geoidis-Spiraeetum mediae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Tavoľník prostredný (Spiraea media) tvorí na okrajových skalách planiny pozoruhodné spoločenstvo
Muránska planina, Muráň, Šarkanica, smerom na Voniacu, (919 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 11.6.2008
Asociácia: Waldsteinio geoidis-Spiraeetum mediae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Krovitý porast na vápencovom hrebienku s dominantným tavoľníkom prostredným (Spiraea media)
Čierna Hora, NPR Sivec (781 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.5.2011
Asociácia: Waldsteinio geoidis-Spiraeetum mediae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Krovité spoločenstvo v štrbinách čadičových skál s tavoľníkom prostredným (Spiraea media)
Cerová vrchovina, Steblova skala, (cca 400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2009
Asociácia: Waldsteinio geoidis-Spiraeetum mediae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Spoločenstvo teplomilných krovín s tavoľníkom prostredným (Spiraea media) a ružou bedrovníkovou (Rosa pimpinellifolia) na škrapoch Zádielu
Slovenský Kras, Zádielská planina (550 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 23. 5. 2013
Asociácia: Waldsteinio geoidis-Spiraeetum mediae, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Spoločenstvo s ružou bedrovníkovou (Rosa pimpinellifolia) na južnom výslnnom svahu Vinianskeho hradného vrchu. Porasty sú v kontakte so spoločenstvami teplomilných lemov zväzu Geranion sanguinei
Vihorlat, PR Viniansky hradný vrch, (300 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.5.2012
Asociácia: Violo hirtae-Cornetum maris, zväz: Prunion fruticosae, trieda: Crataego-Prunetea
Porasty drieňa obyčajného (Cornus mas) na južne orientovanom vápencovom svahu
Vihorlatské vrchy, Brekov, svahy hradného kopca, (250 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.4.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007