logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

KRO06 Vŕbové kroviny mokradí

Asociácia: Salicetum pentandro-auritae, zväz: Salicion cinereae, trieda: Franguletea
Vlhké lúky Abrodu lemujú kroviny s vŕbou popolavou (Salix cinerea)
Borská nížina, Veľké Leváre, NPR Abrod, (150 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 9.7.2006
Asociácia: Salicetum pentandro-auritae, zväz: Salicion cinereae, trieda: Franguletea
Bochníkové tvary vŕby popolavej (Salix cinerea) lemujú stromovité porasty vŕby bielej (Salix alba)
Borská nížina, Zohor, alúvium rieky Malina, (140 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13.5.2006
Asociácia: Salicetum pentandro-auritae, zväz: Salicion cinereae, trieda: Franguletea
Záružlie močiarne (Caltha palustris), túžobník brestový (Filipendula ulmaria) a praslička lesná (Equisetum sylvaticum) v porastoch vŕby popolavej (Salix cinerea)
Veporské vrchy, Ďubákovo, Chránený areál Jasenina, (880 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 1.7.2010
Zväz: Salicion cinereae, trieda: Franguletea
"Bochníkový" habitus vŕby popolavej (Salix cinerea) na Rakšianskom rašelinisku
Turčianska kotlina, Rakša, PR Rakšianske rašelinisko, (520 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 22.7.2004
Zväz: Salicion cinereae, trieda: Franguletea
Rozsiahle porasty vŕby popolavej (Salix cinerea)
Juhoslovenská kotlina, PR Dálovský močiar, (167 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.5.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007