logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

SKA01 Karbonátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Asociácia: Asplenietum ruta-murariae-trichomanis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo štrbín vápencového múrika so slezinníkom rutovitým (Asplenium ruta-muraria), dúškou včasnou (Thymus praecox) a silenkou ovisnutou (Silene nutans)
Tribeč, Dražovce, múrik nad železničnou traťou, (160 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.1999
Asociácia: Asplenietum ruta-murariae-trichomanis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Skalná stena starého kostolíka porastená štrbinovou vegetáciou so sleziníkom rutovitým (Asplenium ruta-muraria) a púpavou lekárskou (Taraxacum officinale)
Tribeč, Sádok, stena kostolíka, (220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.4.2008
Zväz: Potentillion caulescentis, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo štrbín vápencových skál so zvončekom maličkým (Campanula cochlearifolia), kuričkou vápencovou (Minuartia langii) a trojštetom alpínskym (Trisetum alpetre)
Veľká Fatra, Kráľova skala, (1377 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2008
Zväz: Potentillion caulescentis, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo skalných štrbín so sukulentným skalničníkom srstnatým (Jovibarba hirta), kuričkou vápencovou (Minuartia langii) a trojštetom alpínskym (Trisetum alpetre)
Veľká Fatra, Čierny kameň, (1479 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2008
Asociácia: Asplenietum ruta-murariae-trichomanis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Slezinník rutovitý (Asplenium ruta-muraria) porastá okrem prirodzených stanovišť aj náhradné stanovištia, napr. hradné múry
Myjavská pahorkatina, Podbranč, hradný vrch, ( 450 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.5.2008
Zväz: Potentillion caulescentis, trieda: Asplenietea trichomanis
Vápencovú skalu s riedkou vegetáciou v štrbinách a na teráskach osídľujú v subalpínskom stupni typické druhy ako zvonček maličký (Campanula cochlearifolia), kurička vápencová (Minuartia langii) a škarda Jacquinova (Crepis jacquinii)
Veľká Fatra, Kráľova skala, (1377 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2008
Zväz: Potentillion caulescentis, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo v skalnej vápencovej štrbine s pľuzgiernikom krehkým (Cystopteris fragilis) a fialkou dvojkvetou (Viola biflora)
Belianske Tatry, Hlúpy, (2060 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Zväz: Potentillion caulescentis, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo skalných vápencových štrbín s plesnivcom alpínskym (Leontopodium alpinum), astrou alpínskou (Aster alpinus), trojštetom alpským (Trisetum alpestre) a ostropyskom poľným (Oxytropis campestris)
Belianske Tatry, Skalá vráta, (1540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2014
Asociácia: Bellidiastro-Campanuletum cochleariifoliae, zväz: Cystopteridion, trieda: Asplenietea trichomanis
Obidva menotvorné druhy asociácie - stokráska Micheliho (Bellidiastrum michelii) a zvonček maličký (Campanula cochlearifolia) sú hojne zastúpené v štrbinách vlhkých vápencových skál
Západné Tatry, Juráňova dolina
Foto: Milan Valachovič, 25. 9. 2013
Asociácia: Asplenio-Cystopteridetum, zväz: Cystopteridion, trieda: Asplenietea trichomanis
Porast pľuzgiernika krehkého (Cystopteris fragilis) na stene vstupného portálu Oravského hradu
Oravská kotlina, Oravský Podzámok (600 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 24. 9. 2013
Zväz: Cystopteridion, trieda: Asplenietea trichomanis
V štrbinovom spoločenstve na úpätí zatienenej vápencovej skaly so severnou expozíciou dominuje sladič obyčajný (Polypodium vulgare)
Tribeč, Žibrica, Dlhá skala, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.4.2008
Asociácia: Asplenietum ruta-murariae-trichomanis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Porast na rozpadnutom hradnom múre hradu Čabraď, dominujú obidva slezinníky - s. rutovitý (Asplenium ruta-muraria), s. červený (A. trichomanes)
Krupinská planina, hrad Čabraď (320 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 20. 5. 2013
Asociácia: Asplenietum ruta-murariae-trichomanis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Príkladne zarastený múr na súkromnom pozemku. V štrbinách medzi kameňmi rastú paprade - slezinník rutovitý (Asplenium ruta-muraria) a pľuzgiernik krehký (Cystopteris fragilis)
Kremnické vrchy, Kremnica (557 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 31.5.2013
Zväz: Cystopteridion, trieda: Asplenietea trichomanis
Štrbinové spoločenstvo na zatienených vápencových skalách s bohatým zastúpením machov a papradí, napr. pľuzgiernik krehký (Cystopteris fragilis). Z kvitnúcich druhov spoločenstvo oživuje fialka sutinová (Viola saxatilis subsp. polychroma)
Tribeč, Žibrica, Dlhá skala, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 23.4.2008
Zväz: Cystopteridion, trieda: Asplenietea trichomanis
Porasty jazyka jelenieho (Phyllitis scolopendrium) na zatienených vlhkých vápencových skalách rokliny
Muránska planina, Javorníkova dolina, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.6.2013
Zväz: Cystopteridion, trieda: Asplenietea trichomanis
Bohatý porast papraďorastov na vápencových zatienených skalách rokliny s jazykom jelením (Phyllitis scolopendrium), slezinníkom červeným (Asplenium trichomanes), pľuzgiernikom krehkým (Cystopteris fragilis)
Muránska planina, Javorníkova dolina, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.6.2013
Zväz: Cystopteridion, trieda: Asplenietea trichomanis
Skalné štrbiny v ústí Juráňovej doliny osídľuje zvonček maličký (Campanula cochlearifolia), slezinník zelený (Asplenium viride), slezinník rutovitý (Asplenium ruta-muraria) a peračina Robertova (Gymnocarpium robertianum).
Západné Tatry, Juráňova dolina, (890 m n.m.)
Foto: Katarína Žlkovanová, 3.9.2015

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007