logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

SKA09 Sekundárne sutinové a skalné biotopy

Asociácia: Corydalidetum luteae, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Husté girlandy chochlačkovca žltého (Pseudofumaria lutea) na podpornom múre
Banská Štiavnica, Katova ulica, (627 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 3.8.2006
Zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Na skalných múroch splaňuje papuľka väčšia (Antirrhinum majus)
Malé Karpaty, Pezinok, múry mestského opevnenia, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.5.2008
Asociácia: Cymbalarietum muralis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo v štrbinách skalného múrika s cimbalokom múrovým (Cymbalaria muralis) a púpavou lekárskou (Taraxacum officinale)
Revúca, múrik nad potokom Zdychava, (318 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2009
Asociácia: Corydalidetum luteae, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Chochlačkovec žltý (Pseudofumaria lutea) na múre opevnenia Červenej veže
Kremnické vrchy, Kremnica (555 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 31.5.2013
Asociácia: Cymbalarietum muralis, zväz: Cymbalario-Asplenion, trieda: Asplenietea trichomanis
Girlandy cimbaloka múrového (Cymbalaria muralis) na múre pod Mestským hradom
Kremnické vrchy, Kremnica (580 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 31.5.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007