logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

SKA04 Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Zväz: Papaverion tatrici, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Pionierske spoločenstvo na vápencovej sutine alpínskeho stupňa s rožcom tatranským (Cerastium tatrae) a rozchodnicou ružovou (Rhodiola rosea)
Belianske Tatry, Havran, južný svah, (1830 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008
Zväz: Papaverion tatrici, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Sutinové alpínske spoločenstvo s rozchodnicou ružovou (Rhodiola rosea), rožcom tatranským (Cerastium tatrae) a iskerníkom veľhorským (Ranunculus breyninus)
Belianske Tatry, Havran, južný svah, (1830 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008
Zväz: Papaverion tatrici, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Hrubú nespevnenú vápencovú sutinu osídľuje západokarpatský endemit stračonôžka tatranská (Delphinium oxysepalum), rozchodnica ružová (Rhodiola rosea) a papraď - peračina Robertova (Gymnocarpium robertianum)
Západné Tatry, Tomanovská dolina, Zadný úplaz, (1700 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2013
Zväz: Papaverion tatrici, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Nespevnená vápencová sutina s dominantným štiavom štítnatým (Acetosa scutata). Zerva hlavičkatá (Phyteuma orbiculare) a silenka červená (Silene dioica) sú predstaviteľmi kontaktného porastu alpínskych lúk.
Západné Tatry, Tomanovská dolina, Zadný úplaz, (1700 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2013
Asociácia: Silenetum prostratae, zväz: Papaverion tatrici, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Silenka obyčajná (Silene vulgaris) osídľuje nespevnené vápencové sutiny v žľaboch
Vysoké Tatry, Zámky nad Litvorovým žľabom, (2000 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 27.8.2004

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007