logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

SKA07 Skalné previsy a portály jaskynných útvarov

Zväz: Erysimo wittmannii-Hackelion deflexae, trieda: Artemisiatea vulgaris
Vzácne archeofytné spoločenstvo pod skalným previsom s hakéliou zohnutou (Hackelia deflexa) a pŕhľavou dvojdomou (Urtica dioica)
Veľká Fatra, Blatnica, masív Lubenej, (cca 1200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.7.2009
Zväz: Erysimo wittmannii-Hackelion deflexae, trieda: Artemisiatea vulgaris
Pod skalnými prevismi na sutine obohatenej o dusíkaté látky z trusu zvierat rastie aj vzácny mrlík mnoholistý (Chenopodium foliosum)
Veľká Fatra, Gaderská dolina, (cca 650 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.9.2009
Asociácia: Cortuso matthioli-Papaveretum tatrici, zväz: Erysimo wittmannii-Hackelion deflexae, trieda: Artemisiatea vulgaris
Vzhľadom na chladnú a vlhkú mikroklímu pod skalnými prevismi na severne, alebo severozápadne orientovaných svahoch a na mierne nitrofilnom vápencovom sintri sa vyskytuje spoločenstvo s makom tatranským (Papaver tatricum) a ďalšími horskými druhmi
Veľká Fatra, Tlstá, (1100 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.6.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007