logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

SKA02 Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Zväz: Asplenion septentrionalis, trieda: Asplenietea trichomanis
Štrbinové spoločenstvo na čadičových skalách s taricou skalnou (Alyssum saxatile) a smolničkou obyčajnou (Steris viscaria).
Cerová vrchovina, Steblova skala, (cca 400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2009
Zväz: Asplenion septentrionalis, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo v štrbinách čadičových skál s taričníkom skalným (Aurinia saxatilis), smolničkou obyčajnou (Steris viscaria), papraďou samčou (Dryopteris filix-mas) a slezinníkom severným (Asplenium septentrionale)
Cerová vrchovina, Ragáč, (480 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.5.2013
Asociácia: Asplenietum septentrionalis, zväz: Asplenion septentrionalis, trieda: Asplenietea trichomanis
Xerotermné spoločenstvo andezitových skál v kvitnúcom aspekte kuričky chlpatej kríčkovitej (Minuartia hirsuta subsp. frutescens)
Štiavnické vrchy, Hronský Beňadik, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.5.1993
Asociácia: Asplenietum septentrionalis, zväz: Asplenion septentrionalis, trieda: Asplenietea trichomanis
Spoločenstvo štrbín andezitových skál so vzácnou kuričkou chlpatou kríčkovitou (Minuartia hirsuta subsp. frutescens). Vyskytujú sa tiež acidofyty, ako napr. štiavička obyčajná (Acetosella vulgaris).
Štiavnické vrchy, PR Krivín, (230 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.5.2008
Asociácia: Asplenietum septentrionalis, zväz: Asplenion septentrionalis, trieda: Asplenietea trichomanis
Štrbinové spoločenstvo andezitových skál v kvitnúcom aspekte kuričky chlpatej kríčkovitej (Minuartia hirsuta subsp. frutescens)
Štiavnické vrchy, Hronský Beňadik, (240 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.5.2009
Asociácia: Asplenietum septentrionalis, zväz: Asplenion septentrionalis, trieda: Asplenietea trichomanis
Druhovo chudobné spoločenstvo skalných štrbín na čadičovej skale so slezinníkom severným (Asplenium septentrionale) a nátržníkom strieborným (Potentilla argentea)
Cerová vrchovina, NPR Šomoška, kamenný vodopád, (460 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.5.2011
Asociácia: Asplenio-Polypodietum vulgaris, zväz: Hypno-Polypodion vulgaris, trieda: Asplenietea trichomanis
Zatienené čadičové skaly so sladičom obyčajným (Polypodium vulgare) a slezinníkom červeným (Asplenium trichomanes)
Cerová vrchovina, Hajnáčka, Pohanský hrad, (cca 550 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 8.4.2009
Asociácia: Asplenio-Polypodietum vulgaris, zväz: Hypno-Polypodion vulgaris, trieda: Asplenietea trichomanis
Štrbinové spoločenstvo na andezitových skalách s dominantným sladičom obyčajným (Polypodium vulgare)
Vtáčnik, Rakytská skala v masíve Žarnova, (600 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.11.2009
Asociácia: Asplenio-Polypodietum vulgaris, zväz: Hypno-Polypodion vulgaris, trieda: Asplenietea trichomanis
Sladič obyčajný (Polypodium vulgare) pod skalnatými bralami kóty Bralce
Ostrôžky, Ábelová, Bralce, (810 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 1.11.2010
Asociácia: Asplenio-Polypodietum vulgaris, zväz: Hypno-Polypodion vulgaris, trieda: Asplenietea trichomanis
Štrbinové spoločenstvo na zatienenej čadičovej skale so sladičom obyčajným (Polypodium vulgare) a slezinníkom červeným (Asplenium trichomanes)
Cerová vrchovina, NPR Šomoška, kamenný vodopád, (460 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.5.2011

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007