logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

SKA05 Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni

Asociácia: Senecio-Galeopsietum ladani, zväz: Galeopsion segetum, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Pionierske spoločenstvo na sutine extrémne kyslých kremencov v neskorojarnom aspekte. Veronika Dillenova (Veronica dillenii) už odkvitla, starček lepkavý (Senecio viscosus) a ziabor širokolistý (Dalanum ladanum) sú ešte v sterilnom stave. Spoločenstvo oživuje kvitnúca fialka sutinová (Viola saxatilis subsp. polychroma)
Tribeč, Zobor-Pyramída, suťovisko na južnom svahu, (510 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.5.2008
Asociácia: Senecio-Galeopsietum ladani, zväz: Galeopsion segetum, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Acidofilné spoločenstvo na kremencovej sutine so starčekom lesným (Senecio sylvaticus), metluškou krivoľakou (Avenella flexuosa) a hrdobarkou páchnúcou (Teucrium scorodonia)
Tribeč, NPR Hrdovická (440 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.6.2009
Asociácia: Senecio-Galeopsietum ladani, zväz: Galeopsion segetum, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Postupne sa zazemňujúce sutinové kyslomilné spoločenstvo s metluškou krivoľakou (Avenella flexuosa), hrdobarkou páchnúcou (Teucrium scorodonia) a pavincom horským (Jasione montana)
Tribeč, NPR Hrdovická (440 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.6.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007