logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

SKA03 Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni

Zväz: Androsacion alpinae, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Pionierske spoločenstvo na mylonitovej sutine so štiavom štítnatým (Rumex scutatus) pod Ľadovým štítom
Vysoké Tatry, Čierna Javorová dolina, (1600 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 27.8.2004
Asociácia: Oxyrio digynae-Saxifragetum carpaticae, zväz: Androsacion alpinae, trieda: Thlaspietea rotundifolii
Mylonitový žľab osídľuje mozaika spoločenstiev, z ktorých najviac zvetrané substráty stabilizuje porast so štiavičkou dvojbliznovou (Oxyria digyna). Na pevnejších substrátoch sa vyskytujú spoločenstvá zväzu Festucion versicoloris, prípadne trávne spoločenstvo Seslerietum distichae s dominantnou hôľničkou dvojradovou (Oreochloa disticha)
Vysoké Tatry, sedlo Poľský hrebeň (2200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007