logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

TRB04 Subpanónske travinno-bylinné porasty na vyvrelinách

Zväz: Festucion valesiacae, Trieda: Festuco-Brometea
Porast xerotermného travinno-bylinného spoločenstva na andezite s kavyľom chlpatým (Stipa dasyphylla), mliečnikom sutinovým panónskym (Tithymalus glareosus subsp. pannonicus) a ďatelinou alpskou (Trifolium alpestre)
Burda, Kamenica nad Hronom, (200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.5.2002
Zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Porast dominantnej kostravy padalmátskej (Festuca pseudodalmatica) na teráskach andezitových skál. Poniže prútnatec metlovitý (Sarothamnus scoparius).
Štiavnické vrchy, Banská Hodruša, svah nad dedinou
Foto: Milan Valachovič, 27.5.2005
Zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na vulkanitoch s kavyľom tenkolistým (Stipa tirsa) a rumanovcom farbiarskym (Cota tinctoria)
Juhoslovenská kotlina, Muľa, PR Dedinská hora
Foto: Jaroslav Košťál, 26.6.1996
Zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Fúzatka prstnatá (Botriochloa ischaemum) tvoriaca porastotvorný prvok v spoločenstve s ostricou nízkou (Carex humilis) na bývalom pasienku
Malé Karpaty, Prašník, kóta Volovec, (327 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 9.8.2008
Asociácia: Inulo oculi christi-Festucetum pseudodalmaticae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Druhovo bohaté xerotermné spoločenstvo kostravy padalmátskej (Festuca pseudodalmatica) na andezitoch s mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias), ostricou včasnou (Carex praecox), modricou strapcovitou (Muscari racemosum) a vzácnou zimozeleňou bylinnou (Vinca herbacea)
Burda, NPR Burdov, (290 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2008
Asociácia: Inulo oculi christi-Festucetum pseudodalmaticae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo kostravy padalmátskej (Festuca pseudodalmatica) osídľuje skalnaté bezlesie a tvorí mozaiku s teplomilnými dubinami.
Burda, NPR Burdov, (290 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2008
Asociácia: Festucetum pseudodalmaticae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na andezitoch s kostravou padalmátskou (Festuca pseudodalmatica), divozelom tmavočerveným (Verbascum phoeniceum) a lipkavcom sivým (Galium glaucum)
Štiavnické vrchy, Voznica, Malý Kojatín, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 15.5.2008
Asociácia: Festucetum pseudodalmaticae, zväz: Festucion valesiacae, trieda: Festuco-Brometea
Xerotermné spoločenstvo na sopečných andezitoch s kostravou padalmátskou (Festuca pseudodalmatica) v aspekte so smolničkou obyčajnou (Steris viscaria) a chlpánikom Bauhinovým (Pilosella bauhinii)
Štiavnické vrchy, Lehôtka pod Brehmi, PR Szabóova skala, (280 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.5.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007