logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

TRB11 Mezofilné lemové spoločenstvá

Asociácia: Trifolio medii-Melampyretum nemorosi, zväz: Trifolion medii, trieda: Trifolio-Geranietea
Mezofilné lemové spoločenstvo s čermeľom hájnym (Melampyrum nemorosum)
Chočské vrchy, Sielnický hrad, Sedlo pod Kráľovou, (773 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.7.2007
Spoločenstvo s Vicia cracca, Zväz: Trifolion medii, trieda: Trifolio-Geranietea
Vika vtáčia (Vicia cracca subsp. cracca) tvorí husté zárasty medzi krami ruží (Rosa sp.) a hlohov (Crataegus sp.)
Myjavská pahorkatina, Podbranč, hradný vrch, ( 450 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.5.2008
Asociácia: Campanulo bononiensis-Vicietum tenuifoliae, zväz: Trifolion medii, trieda: Trifolio-Geranietea
Bylinný lem v okolí krovín s vikou tenkolistou (Vicia tenuifolia) a luskáčom lekárskym (Vincetoxicum hirundinaria)
Malé Karpaty, Stupava, Vrchná hora, (280 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 13.6.2004
Asociácia: Campanulo bononiensis-Vicietum tenuifoliae, zväz: Trifolion medii, trieda: Trifolio-Geranietea
Lemový porast s dominantnou vikou tenkolistou (Vicia tenuifolia).
Malé Karpaty, Devínska Kobyla, PP Devínska lesostep (165 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 17.5.2013
Asociácia: Campanulo bononiensis-Vicietum tenuifoliae, zväz: Trifolion medii, trieda: Trifolio-Geranietea
Lemové spoločenstvo s vikou tenkolistou (Vicia tenuifolia) a silenkou obyčajnou (Silene vulgaris) na okraji poľnej cesty. Porast hraničí s trnkovými kriačinami.
Považský Inovec, Záhrada, (290 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.6.2013
Asociácia: Campanulo bononiensis-Vicietum tenuifoliae, zväz: Trifolion medii, trieda: Trifolio-Geranietea
Teplomilný lem s vikou tenkolistou (Vicia tenuifolia) v opustených viniciach nad obcou je nápadný len v čase kvitnutia dominanty.
Krupinská planina, Plášťovce, (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 25. 5. 2014

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007