logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

TRB07 Kostravové porasty s trávničkou podlhovastou na pieskoch

Zväz: Armerion elongatae, trieda: Koelerio-Corynephoretea
Typický psamofyt, slamiha piesočná (Helichrysum arenarium), sa v porastoch zväzu Armerion elongatae vyskytuje len poriedko.
Borská nížina, Šajdíkove Humence, (175 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 10.8.2021
Zväz: Armerion elongatae, trieda: Koelerio-Corynephoretea
Trávnička podlhovastá (Armeria vulgaris) dominuje v poraste zväzu, kde ju dopĺňajú diagnostické druhy ako ďatelina roľná (Trifolium arvense) a chondrila sitinová (Chondrilla juncea)
Borská nížina, Borský Mikuláš, (171 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 3.8.2021
Zväz: Armerion elongatae, trieda: Koelerio-Corynephoretea
Úhory na piesočnatej pôde porastajú diagnostické druhy zväzu Armerion elongatae, tu zastúpené druhmi pavinec horský (Jasione montana) a ďatelina roľná (Trifolium arvense). Nápadné sú listové ružice chlpánika hadincovitého (Pilosella echioides).
Borská nížina, Studienka, (169 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 19.8.2021

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007