logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP01 Vysokohorské travinno-bylinné porasty na silikátových substrátoch

Asociácia: Juncetum trifidi, zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Druhovo chudobná alpínska lúka s trsmi sitiny trojzárezovej (Juncus trifidus)
Nízke Tatry, Bôr (1880 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.8.1998
Asociácia: Juncetum trifidi, zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínska lúka v jarnom aspekte s kvitnúcim zvončekom alpínskym (Campanula alpina)
Nizke Tatry, Králička (1800m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, jún 2003
Asociácia: Juncetum trifidi, zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínska lúka s dominantnou sitinou trojzárezovou (Juncus trifidus) vytvárajúcou hradzavohnedé trsy
Nízke Tatry, Králička, (1750 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2009
Asociácia: Seslerietum distichae, zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínske až subniválne spoločenstvo osídľuje extrémne stanovištia na teráskach pod sedlom s hôľničkou dvojradovou (Oreochloa disticha), kostravou pestrou (Festuca versicolor), pakrálikom alpínskym (Leucanthemopsis alpina) a chlpaňou gaštanovou (Luzula alpinopilosa)
Vysoké Tatry, Poľský hrebeň, nad Zamrznutým plesom, (2180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Druhovo chudobné acidofilné spoločenstvo krátkosteblovej alpínskej lúky s hôľničkou dvojradovou (Oreochloa disticha), zvončekom alpínskym (Campanula alpina) a starčekom abrotanolistým (Senecio abrotanifolius)
Vysoké Tatry, Predné Kopské sedlo, (1778 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008
Zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínské spoločenstvo s ostricou vždyzelenou (Carex sempervirens), sitinou trojzárezovou (Juncus trifidus), všivcom praslenatým (Pedicularis verticillata), kamzičníkom chlpatým (Doronicum stiriacum), čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus) a hadovníkom živorodým (Bistorta vivipara)
Vysoké Tatry, Litvorova dolina, (cca 1750 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Zväz: Juncion trifidi, trieda: Caricetea curvulae
Alpínsky porast s kostravou nízkou (Festuca supina), kostravou pestrou (Festuca versicolor), kôprovníčkom bezobalovým (Ligusticum mutellina) a starčekom abrotanolistým (Senecio abrotanifolius)
Nízke Tatry, Králička, (1750 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 27.7.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007