logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP11 Vysokotravinné porasty na náplavoch horských bystrín v alpínskom a subalpínskom stupni

Asociácia: Phleo alpini-Deschampsietum caespitosae, zväz: Trisetion fusci, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Konštantnou zložkou spoločenstva na náplave horskej nivy je prilbica tuhá (Aconitum firmum)
Vysoké Tatry, Široká dolina nad Javorinou, (1450 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 27.8.2004
Asociácia: Rhodiolo-Deschampsietum cespitosae, zväz: Trisetion fusci, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Pestré a druhovo bohaté porasty v alúviu horského potoka s rozchodnicou ružovou (Rhodiola rosea), hadovníkom väčším (Bistorta major), alchemilkou (Alchemilla sp.), silenkou červenou (Silene dioica) a západokarpatským paleoendemitom stračonôžkou tatranskou (Delphinium oxysepalum)
Vysoké Tatry, Litvorová dolina, alúvium Litvorového potoka, (1700 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Asociácia: Rhodiolo-Deschampsietum cespitosae, zväz: Trisetion fusci, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Na členitom balvanitom alúviu horského potoka rastú rozchodnica ružová (Rhodiola rosea), hadovník väčší (Bistorta major), silenka červená (Silene dioica), kýchavica Lobelova (Veratrum lobelianum), záružlie horské (Caltha laeta) a archangelica lekárska (Archangelica officinalis)
Vysoké Tatry, Litvorová dolina, alúvium Litvorového potoka, (1700 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Asociácia: Rhodiolo-Deschampsietum cespitosae, zväz: Trisetion fusci, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Vysokobylinný porast na brehu plesa s rozchodnicou ružovou (Rhodiola rosea), hadovníkom väčším (Bistorta major), veternicou narcisokvetou (Anemone narcissiflora), prilbicou tuhou (Aconitum firmum), poniklecom bielym (Pulsatilla scherfelii), kuklicou horskou (Oreogeum montanum) a nezábudkou alpínskou (Myosotis alpestris)
Vysoké Tatry, Litvorová dolina, Litvorové pleso, (1860 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007