logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP03 Snehové výležiská na karbonátových a iných bázických substrátoch

Asociácia: Saxifragetum perdurantis, zväz: Arabidion caerulae, trieda: Salicetea herbaceae
Chionofilné spoločenstvo osídľuje vlhké vápencové skalné terásky. Dominuje v ňom lomikameň trváci (Saxifraga wahlenbergii), z ďalších druhov sa v spoločenstve vyskytuje iskerník alpínsky (Ranunculus alpestris) a soldanelka karpatská (Soldanella carpatica)
Belianske Tatry, sedlo medzi Hlúpym a Zadnými Jatkami, (1936 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Asociácia: Saxifragetum perdurantis, zväz: Arabidion caerulae, trieda: Salicetea herbaceae
Chionofilné spoločenstvo s dominantným lomikameňom trvácim (Saxifraga wahlenbergii) sa vyskytuje na malých plôškach pod rozlámanými vápencovými skalami, kde sa dlho udržiava snehová pokrývka
Belianske Tatry, sedlo medzi Hlúpym a Zadnými Jatkami, (1936 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2008
Asociácia: Saxifragetum perdurantis, zväz: Arabidion caerulae, trieda: Salicetea herbaceae
Nízky porast západokarpatského endemického spoločenstva snehového výležiska, v ktorom dominuje iskerník alpínsky (Ranunculus alpestris). Z ďalších druhov sa v spoločenstve vyskytuje soldanelka karpatská (Soldanella carpatica), lomikameň trváci (Saxifraga wahlenbergii), hadovník živorodý (Bistorta vivipara), všivec Oederov (Pedicularis oederi), vŕba sieťkovaná (Salix reticulata) a ďalšie. Spoločenstvo sa vyskytuje na vápencovom podloží a na svahu severnej expozície.
Západné Tatry, Červené vrchy, Kresanica, (2122 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.7.2013
Asociácia: Saxifragetum perdurantis, zväz: Arabidion caerulae, trieda: Salicetea herbaceae
Nízky porast snehového výležiska na spevnenej sutine s horcom jarným (Gentiana verna), skorocelom černastým (Plantago atrata), hadovníkom živorodým (Bistorta vivipara), všivcom Oederovým (Pedicularis oederi)
Belianske Tatry, Zadné Jatky, (2020 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2014

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007