logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP10 Vysokotravinné porasty horských nív na silikátových substrátoch

Asociácia: Festuco picturatae-Calamagrostietum villosae, zväz: Calamagrostion villosae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Druhovo chudobnejšie vysokosteblové spoločenstvo so smlzom chĺpkatým (Calamagrostis villosa) na úsypovom kuželi spestrujú štiav alpínsky (Acetosa arifolia), horec bodkovaný (Gentiana punctata), kýchavica Lobelova (Veratrum lobelianum), hadovník väčší (Bistorta major), iskerník platanolistý (Ranunculus platanifolius) a odkvitnutá kuklica horská (Oreogeum montanum)
Vysoké Tatry, Žabia Bielovodská dolina, (cca 1750 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.7.2008
Asociácia: Festuco picturatae-Calamagrostietum villosae, zväz: Calamagrostion villosae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Monotónne trávnaté vysokobylinné spoločenstvo so zmlzom chĺpkatým (Calamagrostis villosa), kuklicou horskou (Oreogeum montanum), kýchavicou Lobelovou (Veratrum lobelianum) a hadovníkom väčším (Bistorta major)
Vysoké Tatry, Velická dolina - Kvetnica, (1900 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007