logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP02 Snehové výležiská na silikátových substrátoch

Asociácia: Soldanello carpaticae-Salicetum herbaceae, zväz: Salicion herbaceae, Trieda: Salicetea herbaceae
Nízky porast na snehovom výležisku v skorom jarnom aspekte s chlpaňou gaštanovou (Luzula alpinopilosa) a soldanelkou karpatskou (Soldanella carpatica)
Vysoké Tatry, Kopské sedlo, (1750 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008
Asociácia: Polytrichetum sexangularis, zväz: Salicion herbaceae, Trieda: Salicetea herbaceae
Snehové výležisko v Západných Tatrách s ploníkom (Polytrichum sexangulare) a rožkovcom trojčnelkovým (Dichodon cerastoides)
Západné Tatry, hrebeň nad Žiarskym sedlom smerom na Smrek, (1950 m n.m.)
Foto: Katarína Fričová, 30.7.2017

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007