logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP05 Alpínska tundra na neutrálnych až mierne bázických substrátoch

Zväz: Oxytropido-Elynion, trieda: Carici rupestris-Kobresietea bellardii
Alpínske spoločenstvo na exponovanom vyfúkavanom hrebienku s ostričkou myšou (Elyna myosuroides), dryádkou osemlupienkovou (Dryas octopetala) a ostropyskom Hallerovým (Oxytropis halleri)
Belianske Tatry, Ždiarska Vidla, (2120 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.7.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007