logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP13 Horské vysokotravinné porasty na suchších a teplejších svahoch

Asociácia: Sileno vulgaris-Calamagrostietum arundinaceae, zväz: Calamagrostion arundinaceae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Vysokobylinný porast smlzu trsťovníkovitého (Calamagrostis arundinacea) s cesnakom planým (Allium oleraceum) a bodliakom sivastým (Carduus glaucinus) na teplých svahoch Zámkov
Vysoké Tatry, Bielovodská dolina, pod Širokou, (2100 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 27.8.2004
Asociácia: Sileno vulgaris-Calamagrostietum arundinaceae, zväz: Calamagrostion arundinaceae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Bohaté, kvetnaté vysokobylinné spoločenstvo so smlzom trsťovníkovitým (Calamagrostis arundinacea), v ktorom sa uplatňujú teplomilné druhy - pamajorán obyčajný (Origanum vulgare), náprstník veľkokvetý (Digitalis grandiflora). Kvitnúci aspekt vrcholiaceho leta dotvárajú aj štrkáč neskorý (Rhinanthus serotinus) a zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata)
Veľká Fatra, Rybô, záver lavínového žľabu, (1220 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2008
Asociácia: Anemono narcissiflorae-Laserpitietum latifolii, zväz: Calamagrostion arundinaceae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Hôľne vysokobylinné spoločenstvo s lazerníkom širokolistým (Laserpitium latifolium), chrastavcom lesným (Knautia maxima), štiavom alpínskym (Acetosa arifolia), jastrabníkom srnovníkovitým (Hieracium prenanthoides) a zvončekom hrubokoreňovým (Campanula serrata)
Veľká Fatra, Krížna - Veľká Ramžiná, (1560 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2008
Asociácia: Anemono narcissiflorae-Laserpitietum latifolii, zväz: Calamagrostion arundinaceae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Letný aspekt kvetnatého hôľneho vysokobylinného spoločenstva tvoria silenka obyčajná (Silene vulgaris), zvonček hrubokoreňový (Campanula serrata), zvonček klbkatý (Campanula glomerata), chrastavec lesný (Knautia maxima), rimbaba karpatská (Pyrethrum clusii) a škarda veľkoúborová (Crepis conyzifolia)
Veľká Fatra, Krížna, záver Veľkej Ramžinej, (1520 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2008
Asociácia: Anemono narcissiflorae-Laserpitietum latifolii, zväz: Calamagrostion arundinaceae, trieda: Mulgedio-Aconitetea
Jarný aspekt vysokobylinného spoločenstva s veternicou narcisokvetou (Anemone narcissiflora), vstavačom mužským (Orchis mascula), lazerníkom širokolistým (Laserpitium latifolium) a žltohlavom najvyšším (Trollius altissimus)
Veľká Fatra, Krížna, Veľká Ramžiná, (cca 1530 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 4.6.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007