logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP06 Alpínska tundra na mylonitoch

Asociácia: Silenetum acaulis, zväz: Festucion versicoloris, trieda: Carici rupestris-Kobresietea bellardii
Vzácne subniválne spoločenstvo na mylonitovej zóne tvorené druhmi vankúšovitého vzrastu, ako silenka bezbyľová (Sielne acaulis) a machmi. Mozaiku druhov dopĺňajú všivec praslenatý (Pedicularis verticillata), palina skalná (Artemisia eriantha), ostrica sadzová (Carex fuliginosa), piesočnica brvitá (Arenaria tenella), lomikameň pižmový (Saxifraga moschata). Väčšie zastúpenie kostravy pestrej (Festuca versicolor) svedčí o prechode k spoločenstvu Agrosti alpinae-Festucetum versicoloris
Vysoké Tatry, sedlo Poľský hrebeň (2200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008
Asociácia: Silenetum acaulis, zväz: Festucion versicoloris, trieda: Carici rupestris-Kobresietea bellardii
Mylonitové zóny vysokohorských sediel sa vyznačujú druhovo pestrejšími porastmi a výskytom vápnomilných druhov, ako silenka bezbyľová (Sielne acaulis), kuklička plazivá (Novosieversia reptans), lomikameň pižmový (Saxifraga moschata), iskerník alpínsky (Ranunculus alpestris), alebo tiež endemit lyžičník tatranský (Cochlearia tatrae)
Vysoké Tatry, sedlo Poľský hrebeň (2200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.7.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007