logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

ALP08 Vysokohorské psicové porasty na silikátových substrátoch

Zväz: Nardion strictae, trieda: Nardetea strictae
Druhovo chudobný porast v jarnom aspekte s dominantnou psicou tuhou (Nardus stricta)
Vysoké Tatry, Mengusovská dolina, (1500 m n.m)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.6.2004
Zväz: Nardion strictae, trieda: Nardetea strictae
Chudobné spoločenstvo so psicou tuhou (Nardus stricta), metluškou krivoľakou (Avenella flexuosa) a brusnicou (Vaccinium vitis-idaea)
Malá Fatra, Stoh, NPR Šrámková, (1350 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.8.2023

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007