logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Aktivity Slovenskej botanickej spoločnosti

Spoločnosť pravidelne usporadúva prednášky, exkurzie, kurzy, vedecké a pracovné konferencie a zjazdy.

Prednášky

Zoznam aktuálnych prednášok spolu s prehľadom tém za posledných pár rokov nájdete na podstránke "Prednášky".

Podujatia

Podrobnejšie informácie o exkurziách a rôznych vedeckých podujatiach (kurzoch, konferenciách, zjazdoch, seminároch či sympóziách) nájdete v sekcii "Podujatia".
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -