logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


Floristická poradňa


Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied organizuje v spolupráci s Botanickým ústavom Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV od roku 2015 v Bratislave raz mesačne Floristickú poradňu. Záujemci o poznávanie slovenských divo rastúcich cievnatých rastlín si môžu do poradne doniesť živé alebo herbárové zbery rastlín a odborníci prítomní v poradni im pomôžu s ich určovaním. Poradňa slúži na identifikáciu rastlín do druhového (slovenského a vedeckého) názvu a podá základné informácie o určovacích znakoch, výskyte a ohrození nazbieraných rastlín. Poradňa je k dispozícii zdarma širokej verejnosti každý prvý pondelok v mesiaci (v prípade, že buď prvý pondelok alebo prvý utorok v mesiaci pripadnú na sviatok, poradňa sa presunie na prvý pracovný deň po takomto pondelku alebo utorku), od februára do decembra, v čase od 13.00 do 16.00 hod., v zasadacej miestnosti Botanického ústavu CBRB SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava) na 5. poschodí. Bližšie informácie poskytne a žiadosti o určenie fotografií rastlín môžete zasielať na: RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

Ako nás nájdete.

Termíny poradní v roku 2023: 6. marec, 3. apríl, 2. máj, 5. jún, 3. júl, 7. august, 4. september, 2. október, 6. november, 4. december.
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -