logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 História Slovenskej botanickej spoločnosti

  17. 6. 1912 Na Botanickom ústave vtedajšej českej Karlovej-Ferdinandovej univerzity v Prahe sa konala ustanovujúca schôdza Českej botanickej spoločnosti. Po vzniku Československej republiky bola spoločnosť premenovaná na Československú botanickú spoločnosť.
10. 11. 1919 Konalo sa prvé valné zhromaždenie. Predsedom bol univ. prof. Karel Domin.
25. 10. 1920 Podľa pôvodných stanov Československej botanickej spoločnosti volilo valné zhromaždenie čestných členov za vynikajúce zásluhy o botanickú vedu alebo o spoločnosť. Zo Slovákov za čestného člena zvolili evanjeliského farára Jozefa Ľudovíta Holubyho.
12. 12. 1945 Na valnom zhromaždení boli schválené nové stanovy Československej botanickej spoločnosti (Societas botanica Čechoslovaka). Sídlo bolo v Prahe. Spoločnosť rozvíjala svoju činnosť na celom území Československa prostredníctvom 3 "odborov": "pro zemi Českou se sídlem v Praze, pro zemi Moravskoslezskou se sídlem v Brně a pro Slovensko se sídlem v Bratislavě". Jednacím jazykom bola čeština a slovenčina. Predsedom bratislavského odboru sa stal Ján Martin Novacký, tajomníkom Aladár Hlavaček.
3.-7. 7. 1947 Konal sa prvý povojnový zjazd československých botanikov na Šaráku v Hrubom Jeseníku. V rezolúcii sa požadovala ochrana Súľovských skál a luhového pralesa Svätojurský Šúr.
11. 3. 1955 Konala sa ustanovujúca schôdza Československej botanickej spoločnosti na Slovensku. Na predsedu bol navrhnutý J. M. Novacký.


 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -