logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Kontakt

     Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
     Botanický ústav CBRB SAV
     Dúbravská cesta 9
     845 23 Bratislava

     tel.: +421 2 5942 6164
     mob.: +421 902 814 183
     fax: +421 2 5477 1948

     e-mail: pavol.mereda(at)savba.sk
     web: www.sbs.sav.sk

     IČO: 00 178 861
     účet: Slovenská sporiteľňa: 0011465567/0900
     IBAN: SK3409000000000011465567
     SWIFT kód: GIBA SK BX
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -