logo SBS - kliknutím späť na úvodnú stránkuOphrys sphegodes. Foto: J. Kučera

Slovenská botanická spoločnosť pri SAV


 Ocenenia udeľované Slovenskou botanickou spoločnosťou

Holubyho
pamätná medaila
Udeľuje sa za významné prínosy v oblasti botanických vied. Štatút Ceny v PDF formáte. Držitelia ocenenia zoznam vo formáte PDF
Čestný člen Spoločnosti sa môže stať vedecký alebo odborný pracovník, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj botaniky alebo Spoločnosti Držitelia ocenenia zoznam vo formáte PDF
Zaslúžilý člen Spoločnosti sa môže stať člen, ktorý sa zaslúžil o jej rozvoj alebo o rozvoj botaniky Držitelia ocenenia zoznam vo formáte PDF
Cena Pavla Sillingera Udeľuje sa mladým botanikom (do 30 rokov) za najlepšiu pôvodnú vedeckú či odbornú prácu, publikovanú vo vedeckom alebo odbornom časopise. Štatút Ceny v PDF formáte. Držitelia ocenenia zoznam vo formáte PDF
Cena Jána Futáka Udeľuje sa študentom za najlepšiu diplomovú prácu. Návrh na Cenu vo formáte Word. Štatút Ceny v PDF formáte.

 Ocenenia udelené Slovenskej botanickej spoločnosti

Čestné uznanie
za dlhoročnú prácu pri ochrane prírody
PDF zoznam vo formáte PDF
 
Botanický ústav CBRB SAV, v. v. i., Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 59 42 61 64, fax: (+421 2) 54 77 19 48
Admin - Dušan Senko -