logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES01.2 Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy

Zväz: Fraxino-Quercion roboris, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Tvrdý lužný les v jarnom aspekte s dominantným cesnakom medvedím (Allium ursinum)
Podunajská nížina, niva rieky Nitry, PR Chynoriansky luh (170 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.4.2007
Zväz: Fraxino-Quercion roboris, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Jarný aspekt tvrdého lužného lesa s dominantným dubom letným (Quercus robur) a bohatým podrastom chochlačiek dutých (Corydalis cava) a blyskáča cibuľkonosného (Ficaria bulbifera)
Podunajská nížina, Dolnonitrianska niva, Nitra, Dvorčiansky les, (136 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 10.4.2010
Zväz: Fraxino-Quercion roboris, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Tvrdý lužný les v jarnom aspekte s cesnakom medvedím (Allium ursinum)
Podunajská nížina, niva rieky Nitry, PR Chynoriansky luh (170 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.4.2012
Zväz: Fraxino-Quercion roboris, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Tvrdý lužný les v jarnom aspekte v čase kvitnutia cesnaku medvedieho (Allium ursinum)
Podunajská nížina, niva rieky Nitry, PR Chynoriansky luh (170 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 3.5.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007