logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES07.4 Slatinné jelšové lesy

Asociácia: Carici elongatae-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Slatinná jelšina s bultami ostrice predĺženej (Carex elongata)
Záhorská nížina, PR Bezodné, (170 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 12.7.2003
Asociácia: Carici elongatae-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Slatinná jelšina s porastmi ostrice predĺženej (Carex elongata) a kosatcom žltým (Iris pseudacorus)
Záhorská nížina, NPR Zelienka, (200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 6.5.2005
Asociácia: Carici elongatae-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Porast jelše lepkavej (Alnus glutinosa) okolo Balážovho potoka pri Malackách
Borská nížina, Malacky, Marhecké rybníky (170 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 29.5.2004
Asociácia: Carici elongatae-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Slatinná jelšina sa vyvinula pri vtokovej oblasti potoka do umelej vodnej nádrže. Tmavá až čierna voda je charakteristická obsahom nerozložených organických zvyškov. V bylinnom poschodí dominuje ostrica predĺžená (Carex elongata) vytvárajúca bulty, v menšom zastúpení sa vyskytujú kosatec žltý (Iris pseudacorus) a záružlie močiarne (Caltha palustris)
Považský Inovec, VN Nemečky, (282 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.5.2013
Asociácia: Carici acutiformis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Porast jelše lepkavej (Alnus glutinosa) v prevládajúcou ostricou ostrou (Carex acutiformis)
Lučenská kotlina, Breznička, (215 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 6.8.2010
Asociácia: Carici acutiformis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Ostrica ostrá (Carex acutiformis) v podraste slatinnej jelšiny v litoráli vodnej nádrže Ružiná
Revúcka vrchovina, Ružiná, Prírodná rezervácia Pobrežie Ružinej, (260 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 30.6.2010
Asociácia: Carici acutiformis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Slatinné porasty jelše lepkavej (Alnus glutinosa) v podraste s dominujúcou ostricou ostrou (Carex acutiformis)
Revúcka vrchovina, Divín, Prírodná rezervácia Ružinské jelšiny, (230 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 30.6.2010
Asociácia: Carici acutiformis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Hustý porast ostrice ostrej (Carex acutiformis) po poklese hladiny vody v jelšine
Borská nížina, Malacky, Orlovské vŕšky, (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 15.7.2005
Asociácia: Carici acutiformis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Jelšina s bohatým podrastom vlhkomilných rastlín, napr. karbinec európsky (Lycopus europaeus), deväťsil hybridný (Petasites hybridus), netýkavka nedotklivá (Impatiens noli-tangere)
Tribeč, Hostie, Hlboká dolina, alúvium Hostianskeho potoka (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.7.2011
Asociácia: Carici acutiformis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Mokraďový porast jelše lepkavej (Alnus glutinosa) s bohato vyvinutým bylinným poschodím tvoreným ostricou ostrou (Carex acutiformis), škripinou lesnou (Scirpus sylvaticus), kozonohou hostcovou (Aegopodium podagraria) a pod.
Považský Inovec, Tesáre, alúvium Zlavského potoka, (215 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 22.7.2011
Asociácia: Carici acutiformis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Slatinná jelšina; otvorená vodná hladina je pokrytá žaburinkou menšou (Lemna minor), na suchších miestach rastie ostrica ostrá (Carex acutiformis)
Cerová vrchovina, Petrovce, Fenek, (260 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 27.6.2012
Asociácia: Carici acutiformis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Slatinná jelšina s jelšou lepkavou (Alnus glutinosa) a dominujúcou ostricou ostrou (Carex acutiformis)
Revúcka vrchovina, Rybník, alúvium Drienku, (270 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 28.6.2012
Zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Slatinná jelšina s bleduľou letnou (Leucojum aestivum)
Podunajská nížina, NPR Šúr, (130 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.4.2009
Zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Slatinná jelšina v medzidunovej depresii
Borská nížina, Malacky, smer Rohožník
Foto: Milan Valachovič, 6.7.2004
Zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Ostrice v podraste jelšiny indikujú hladinu podzemnej vody v depresii, na suchších miestach sú borovicové lesy
Borská nížina, Malacky, Orlovské vŕšky, (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 15.7.2005
Zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Vodné rastliny žaburinka menšia (Lemna minor) a kosatec žltý (Iris pseudacorus) v jelšovom lese
Borská nížina, Malacky, Orlovské vŕšky, (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 15.7.2005
Zväz: Alnion glutinosae, trieda: Alnetea glutinosae
Slatinná jelšina s papraďou hrebenitou (Dryopteris cristata) a papraďou ostnatou (Dryopteris carthusiana)
Podunajská nížina, NPR Šúr, (130 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 29.4.2009

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007