logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES07.3 Rozvoľnené vrchoviskové smrekové lesy

Asociácia: Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis, zväz: Eriophoro vaginati-Piceion sylvestris, trieda: Vaccinio uliginosi-Pinetea sylvestris
Najväčšie vrchovisko pod Tatrami je z veľkej časti porastené rašeliniskovými smrekovými lesmi
Podtatranská brázda, NPR Bor, (940 m n.m.)
Foto: Daniel Dítě, 6.7.2007
Asociácia: Vaccinio uliginosi-Piceetum abietis, zväz: Eriophoro vaginati-Piceion sylvestris, trieda: Vaccinio uliginosi-Pinetea sylvestris
Rašeliniskové smrekové lesy v prírodnej rezervácii Machy s druhmi páperník pošvatý (Eriophorum vaginatum), kľukva močiarna (Oxycoccus palustris), brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus) a bohatým poschodím machorastov.
Liptovská kotlina, PR Machy, (930 m n.m.)
Foto: Katarína Žlkovanová, 29.3.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007