logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES08.2 Stredoeurópske mezotrofné jedľové lesy

Zväz: Fagion sylvaticae, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
V biotope LES08.2 tvorí jedľa a smrek s menšou prímesou buka na flyši lesy, v podraste ktorých sa uplatňuje viacero papradí - papradka samičia (Athyrium filix-femina), rebrovka rôznolistá (Blechnum spicant), alebo papraď ostnatá (Dryopteris carthusiana) a čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus)
Kysuce – Turzovská vrchovina, nad Klokočovom, (687 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 6.7.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007