logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES03.2 Teplomilné panónske dubové lesy na spraši

Zväz: Aceri tatarici-Quercion, trieda: Quercetea pubescentis
Teplomilná dubina na spraši s dubom letným (Quercus robur), v podraste zimozeleň menšia (Vinca minor)
Nitrianska pahorkatina, NPR Dubník, (180 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 18.4.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007