logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES03.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy

Asociácia: Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, zväz: Quercion pubescenti-petraeae, trieda: Quercetea pubescentis
Teplomilná dubina na vápenci v skorom jarnom aspekte s kvitnúcim drieňom obyčajným (Cornus mas)
Tribeč, Zoborské vrchy, Plieška, (390 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.3.2008
Asociácia: Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, zväz: Quercion pubescenti-petraeae, trieda: Quercetea pubescentis
Teplomilná dubina na vápenci s dubom plstnatým (Quercus pubescens), kalinou siripútkovou (Viburnum lantana) a kvitnúcou čerešňou mahalebkovou (Cerasus mahaleb)
Tribeč, NPR Zoborská lesostep (400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.4.2008
Asociácia: Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, zväz: Quercion pubescenti-petraeae, trieda: Quercetea pubescentis
Teplomilné dubiny duba plstnatého (Quercus pubescens) vytvárajú nápadný jarný aspekt v čase kvitnutia čereňne mahalebkovej (Cerasus mahaleb)
Tribeč, Zoborské vrchy, Meškov vrch, (449 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.4.2008
Asociácia: Fraxino orni-Quercetum pubescentis, zväz: Quercion pubescenti-petraeae, trieda: Quercetea pubescentis
Teplomilná dubina s dubom plstnatým (Quercus pubescens), v bylinnom podraste s kamienkou modropurpurovou (Lithospermum purpurocaeruleum)
Burda, NPR Burdov, (290 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2008
Asociácia: Fraxino orni-Quercetum pubescentis, zväz: Quercion pubescenti-petraeae, trieda: Quercetea pubescentis
Teplomilná nízkokmenná dubina na svahoch s južnou expozíciou s dubom plstnatým (Quercus pubescens), dubom cerovým (Quercus cerris) a jaseňom mannovým (Fraxinus ornus)
Burda, NPR Burdov, (290 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2008
Asociácia: Corno-Quercetum, zväz: Quercion pubescenti-petrae, trieda: Quercetea pubescentis
Jasenec biely (Dictamnus albus) a ranostaj venčený (Coronilla coronata) na južných svahoch v podraste teplomilnej dubiny s dubom plstnatým (Quercus pubescens)
Malé Karpaty, Plavecký Peter, Jezuvka, PR Kamenec, (300 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 24.5.2008
Asociácia: Seslerio albicantis-Quercetum, zväz: Quercion pubescenti-petraeae, trieda: Quercetea pubescentis
Teplomilná dubina s dubom plstnatým (Quercus pubescens), v podraste dominuje luskáč lekársky (Vincetoxicum hirundinaria) a ďalšie dealpínske druhy ako púpavec sivý (Leontodon incanus), alebo podkovka chochlatá (Hippocrepis comosa)
Strážovské vrchy, Kňaží stôl - Bradlo (561 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 13.5.2009
Asociácia: Cotino-Quercetum pubescentis, zväz: Quercion pubescenti-petraeae, trieda: Quercetea pubescentis
Teplomilná dubina na dolomitoch s južnou expozíciou s dubom plstnatým (Quercus pubescens), v krovitom podraste s drieňom obyčajným (Cornus mas) a škumpou vlasatou (Cotinus coggygria)
Strážovské vrchy, Timoradza, PR Smradľavý vrch, (300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 30.6.2009
Zväz: Quercion pubescenti-petraeae, trieda: Quercetea pubescentis
Jasenec biely (Dictamnus albus) a ranostaj venčený (Coronilla coronata) v podraste duba plstnatého
Malé Karpaty, Plavecký Peter, (310 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 24.05.2008
Asociácia: Lithospermo purpurocaerulei-Quercetum pubescentis, zväz: Quercion pubescenti-petrae, trieda: Quercetea pubescentis
Teplomilná dubina s dubom plstnatým (Quercus pubescens), na okraji ktorej prevládajú lemové druhy zväzu Geranion sanguinei s jasencom bielym (Dictamnus albus), trebuľkou voňavou (Anthriscus cerefolium), rimbabou chocholíkatou (Pyrethrum corymbosum), palinou pravou (Artemisia absinthium), mliečnikom chvojkovým (Tithymalus cyparissias) a ďalšími teplomilnými druhmi
Malé Karpaty, Devínska Kobyla, PP Devínska lesostep (160 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 17.5.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007