logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES09.2 Horské papradkové smrekové lesy

Asociácia: Athyrio distentifolii-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Vysokobylinná smrečina na flyši s podrastom papradky alpínskej (Athyrium distentifolium)
Oravské beskydy, Pilsko, (1300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.7.2001
Asociácia: Athyrio distentifolii-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Vysokobylinná smrečina s papradkou alpínskou (Athyrium distentifolium), mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae), chlpaňou lesnou (Luzula sylvatica) a kamzičníkom rakúskym (Doronicum austriacum)
Vysoké Tatry, Žabia Bielovodská dolina, (cca 1200 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.7.2008
Asociácia: Athyrio distentifolii-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, Trieda: Vaccinio-Piceetea
Vysokobylinná smrečina v podraste s dominujúcou mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae) a kamzičníkom rakúskym (Doronicum austriacum)
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, Mengusovská dolina, poniže Popradského plesa, (1480 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 19.7.2010

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007