logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES09.3 Horské mezotrofné smrekové lesy

Zväz: Chrysanthemo rotundifolii-Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Vysokobylinná horská smrečina na vápenci má dobre vyvinuté bylinné poschodie s mliečivcom alpínskym (Cicerbita alpina), starčekom vajcovitolistým (Senecio ovatus), mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae) a malinou (Rubus idaeus)
Belianske Tatry, Dolina siedmych prameňov, nad chatou Plesnivec, (1400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 5.7.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007