logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES03.5 Teplomilné nátržníkové dubové lesy

Asociácia: Melico pictae-Quercetum roboris, zväz: Quercion petraeae, trieda: Quercetea pubescentis
Dubový nátržníkový les s krušinou jelšovou (Frangula alnus). Okrem duba zimného (Quercus patraea) je prítomná aj breza previsnutá (Betula pendula).
Strážovské vrchy, Bánovská pahorkatina, Dubnička, (340 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.10.2012

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007