logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES06.2 Reliktné borovicové a smrekovcové lesy na karbonátových substrátoch

Zväz: Pulsatillo slavicae-Pinion sylvestris, trieda: Erico-Pinetea
Porasty reliktných borín na extrémnych skalných stanovištiach s borovicou lesnou (Pinus sylvestris)
Chočské vrchy, Kvačianska dolina, (cca 800 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, jún 1998
Zväz: Pulsatillo slavicae-Pinion sylvestris, trieda: Erico-Pinetea
Reliktná borina na hranách skalných terás s borovicou lesnou (Pinus sylvestris), v podraste s luskáčom lekárskym (Vincetoxicum hirundinaria)
Veľká Fatra, Tlstá, nad jaskyňou Mažarná, (cca 950 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.7.2009
Zväz: Pulsatillo slavicae-Pinion sylvestris, trieda: Erico-Pinetea
Reliktná borina na južných svahoch s borovicou lesnou (Pinus sylvestris), smrekovcom opadavým (Larix decidua), v podraste s teplomilným luskáčom lekárskym (Vincetoxicum hirundinaria)
Veľká Fatra, Tlstá, nad jaskyňou Mažarná, (cca 950 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 1.7.2009
Zväz: Pulsatillo slavicae-Pinion sylvestris, trieda: Erico-Pinetea
Dealpínska borina na dolomite s ostricou nízkou (Carex humilis), ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans) a jagavkou konáristou (Anthericum ramosum)
Veľká Fatra, Gaderská dolina, skalnatý hrebeň na úpätí Tlstej, (550 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 20.7.2007
Zväz: Pulsatillo slavicae-Pinion sylvestris, trieda: Erico-Pinetea
Detail bylinného podrastu dealpínskej boriny na dolomite s ostricou nízkou (Carex humilis), ostrevkou vápnomilnou (Sesleria albicans) a jagavkou konáristou (Anthericum ramosum)
Veľká Fatra, Gaderská dolina, skalnatý hrebeň na úpätí Tlstej, (550 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 20.7.2007

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007