logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES01.3 Prípotočné jelšové lesy podhorských oblastí

Zväz: Alnion incanae, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Jelšina s podrastom záružlia močiarneho (Caltha laeta), ostrice oddialenej (Carex remota), paprade ostnatej (Dryopteris carthusiana)
Štiavnické vrchy
Foto: Milan Valachovič, 24.5.2005
Zväz: Alnion incanae, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Prípotočné porasty jelše lepkavej (Alnus glutinosa) s dobre vyvinutým nitrofilným bylinným podrastom
Hornonitrianska kotlina, Nováky, (244 m n.m.)
Foto: Jana Ružičková, 22.6.2006
Asociácia: Stellario nemorum-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion incanae, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Mezofilnejší a nitrofilnejší typ prípotočnej jelšiny s dominantnou jelšou lepkavou (Alnus glutinosa). V podraste sa vyskytujú netýkavka nedotklivá (Impatiens noli-tangere), deväťsil hybridný (Petasites hybridus), pŕhľava dvojdomá (Urtica dioica), pichliač zelinový (Cirsium oleraceum)
Vtáčnik, Veľké Pole, Tomov štál, (500 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 19.7.2011
Asociácia: Matteuccio struthiopteridis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion incanae, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Prípotočná jelšina s jelšou lepkavou (Alnus glutinosa), v podraste s perovníkom pštrosím (Matteuccia struthiopteris) a slezinovkou striedavolistou (Chrysosplenium alternifolium)
Drienčanský kras, PR Alúvium Blhu, (270 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 24.4.2009
Asociácia: Matteuccio struthiopteridis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion incanae, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Pripotočná podhorská jelšina s dominanciou perovníka pštrosieho (Matteuccia struthiopteris) v jej podraste
Revúcka vrchovina, Dolná Bzová, (340 m n. m.)
Foto: Richard Hrivnák, 9. 5. 2012
Asociácia: Matteuccio struthiopteridis-Alnetum glutinosae, zväz: Alnion incanae, trieda: Alno glutinosae-Populetea albae
Jelšina v podraste s dominantným perovníkom pštrosím (Matteuccia struthiopteris)
Drienčanský kras, PR Alúvium Blhu, (270 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 7.5.2014

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007