logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES09.5 Smrekovcovo-limbové lesy

Asociácia: Pino cembrae-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Limbová smrečina na hornej hranici lesa so smrekovcom opadavým (Larix decidua) a borovicou limbovou (Pinus cembra)
Vysoké Tatry, Mengusovská dolina, (1540 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 16.6.2004
Asociácia: Pino cembrae-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Porasty borovice limbovej (Pinus cembra) zasahujú do subalpínskeho stupňa kosodreviny, na svahoch Patrie až do výšky nad 1800 m
Vysoké Tatry, Mlynická dolina, (1570 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 20.8.2010
Asociácia: Pino cembrae-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
V podraste mohutných límb sa darí najmä čučoriedke obyčajnej (Vaccinium myrtillus), papradi rozloženej (Dryopteris dilatata) a podbelici alpínskej (Homogyne alpina)
Vysoké Tatry, Mengusovská dolina, (1550 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 16. 8. 2013
Asociácia: Pino cembrae-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Okrem borovice limbovej (Pinus cembra) je vtrúsený smrek obyčajný (Picea abies) a jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia)
Vysoké Tatry, Mengusovská dolina, (1550 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 16. 8. 2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007