logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES05.3 Horské javorovo-bukové lesy

Asociácia: Athyrio distentifolii-Fagetum sylvaticae, zväz: Fagion sylvaticae, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Horská kyslomilná bučina v podraste s peračinou dúbravovou (Gymnocarpium dryopteris)
Vtáčnik, NPR Vtáčnik (1346 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, júl 1993
Zväz: Lonicero alpigenae-Fagion sylvaticae, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Nízkokmenná javorová bučina v hrebeňovej polohe s mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae) a papraďou samčou (Dryopteris filix-mas)
Vtáčnik, vrchol, (1346 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 17.6.2009
Zväz: Lonicero alpigenae-Fagion sylvaticae, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Horská javorová bučina s mačuchou cesnačkovitou (Adenostyles alliariae) v papradinovom podraste
Veľká Fatra, Asi 1 km SZ od Krížnej na S svahu nad záverom Dedošovej doliny, (1250 m n.m.)
Foto: Karol Ujházy, 16.7.2007
Asociácia: Aceri-Fagetum, zväz: Lonicero alpigenae-Fagion sylvaticae, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Javorová bučina na zasutenom svahu
Strážovské vrchy, Strážov, pod vrcholom (1185 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 12. 8. 2013
Asociácia: Aceri-Fagetum, zväz: Lonicero alpigenae-Fagion sylvaticae, trieda: Carpino-Fagetea sylvaticae
Zakrpatenú bučinu na vrchole doprevádza aj vysadená kosodrevina
Strážovské vrchy, Strážov, pod vrcholom (1185 m n.m.)
Foto: Milan Valachovič, 12. 8. 2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007