logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES09.1 Horské smlzové smrekové lesy

Asociácia: Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Horská čučoriedková smrečina s podrastom čučoriedky obyčajnej (Vaccinium myrtillus)
Vysoké Tatry, Štrbské pleso (1400 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 14.6.2006
Asociácia: Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Machnatá čučoriedková smrečina na žulovom balvanitom substráte s výskytom ploníka (Polytrichum sp.), paprade ostnatej (Dryopteris carthusiana), kysličky obyčajnej (Oxalis acetosella) a iných acidofytov
Vysoké Tatry, Bielovodská dolina, (1150 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 8.7.2008
Asociácia: Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Čučoriedková smrečina s plavúňom pučivým (Lycopodium annotinum) a papraďou ostnatou (Dryopteris carthusiana)
Vysoké Tatry, Žabia Bielovodská dolina, (1550 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 9.7.2008
Asociácia: Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, zväz: Piceion abietis, trieda: Vaccinio-Piceetea
Smrekový porast s čučoriedkou obyčajnou (Vaccinum myrtillus)
Vysoké Tatry, Štrbské Pleso, (cca 1400 m n.m.)
Foto: Richard Hrivnák, 12.7.2006
Asociácia: Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, zväz: Piceion excelsae, trieda: Vaccinio-Piceetea
Čučoriedková smrečina na strmom balvanitom svahu, na žulovom substráte s čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus), kysličkou obyčajnou (Oxalis acetosella), papraďou rozloženou (Dryopteris dilatata), plavúňom pučivým (Lycopodium annotinum) a jarabinou vtáčou (Sorbus aucuparia)
Západné Tatry, Roháčska dolina, pri Roháčskom vodopáde, (1300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2010
Asociácia: Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, zväz: Piceion excelsae, trieda: Vaccinio-Piceetea
Čučoriedková smrečina na strmom balvanitom žulovom substráte s čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus), kysličkou obyčajnou (Oxalis acetosella), papraďou rozloženou (Dryopteris dilatata) a bohatým porastom ploníkov (Polytrichum sp.)
Západné Tatry, Roháčska dolina, pri Roháčskom vodopáde, (1300 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 26.7.2010
Asociácia: Calamagrostio villosae-Piceetum abietis, zväz: Piceion excelsae, trieda: Vaccinio-Piceetea
Pôvodná ostrovčekovite sa vyskytujúca smrečina na južnej hranici výskytu na Slovensku na andezitovom podloží s prímesou jarabiny vtáčej (Sorbus aucuparia), v podraste s čučoriedkou obyčajnou (Vaccinium myrtillus). Rôznorodou vekovou štruktúrou sa blíži pralesovitému charakteru porastu so zastúpením mladých jedincov smreka až po staré odumreté stromy.
Vtáčnik, NPR Vtáčnik, (1230 m n. m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 11.7.2013

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007