logo SBS - kliknutím na stránku SBS

Atlas biotopov Slovenska

 

LES10 Panónske topol'ové lesy s borievkou

Asociácia: Junipero-Populetum albae, zväz: Aceri tatarici-Quercion, trieda: Quercetea pubescentis
Spoločenstvo na piesčitých dunách tvoria porasty topoľa bieleho (Populus alba) a hustých krovín borievky obyčajnej (Juniperus communis) a dráča obyčajného (Berberis vulgaris)
Podunajská nížina, NPR Čenkovská lesostep, (108 m n.m.)
Foto: Jaroslav Košťál, 2.5.2008

Botanický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava, tel.: (+421 2) 594 26 164, fax: (+421 2) 547 71 948
Admin - Dušan Senko, Obsah - Jaroslav Košťál - posledná zmena:
Generované systémom Lite cms, Daniel Šimonovič, 2007